Home » Tin Tức » Apacer trở thành nhà sản xuất đầu tiên đưa ra bộ nhớ DDR4-3200 chuẩn công nghiệp

Apacer trở thành nhà sản xuất đầu tiên đưa ra bộ nhớ DDR4-3200 chuẩn công nghiệp